Zarząd SIBP obecnej kadencji:

Prezydent  - mgr inż. Tadeusz Cisek
Wiceprezydent  - kpt. dr inż. Piotr Tofiło
Wiceprezydent  - dr inż. Wojciech Węgrzyński
Członek Zarządu - sekretarz - mgr inż. Łukasz Ostapiuk
Członek Zarządu - skarbnik - st bryg. w st. spocz. mgr inż. Lesław T. Dec