Otwieranie się naszego kraju na współpracę międzynarodową z innymi krajami jest coraz bardziej zauważalne w wielu aspektach życia publicznego, gospodarki i polityki. Takie są potrzeby dzisiejszego świata, w którym konieczność dbania o konkurencyjność wymusza poszukiwanie najnowszej wiedzy oraz jak najlepsze wykorzystanie doświadczeń innych krajów i organizacji.

W związku z kilkuletnim zaangażowaniem i uczestnictwem w konferencjach światowych grupy polskich inżynierów, w tym inżynierów pożarnictwa, pojawił się pomysł utworzenia polskiego oddziału SFPE. Pomysł ten doczekał się realizacji i od grudnia 2011 polski oddział Stowarzyszenia SFPE (Polish SFPE Chapter) dołączył do grona krajów posiadających reprezentację w strukturze tej organizacji.

Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest chęć wzięcia aktywnego udziału w życiu środowiska inżynierów ochrony przeciwpożarowej w kraju i wykorzystanie kontaktów zagranicznych do rozpowszechniania wiedzy z zakresu nowoczesnych metod inżynierii w kraju. Działania podejmowane w przyszłości przez polski oddział SFPE będą miały na celu uzupełnianie i wspieranie starań organizacji krajowych, szczególnie SITP i kwartalnika Ochrona Przeciwpożarowa. Na pewno najbardziej priorytetowo będą traktowane wspólne przedsięwzięcia w których będzie można wykorzystać atuty wszystkich organizacji, jak na przykład międzynarodową rozpoznawalność SFPE, co może pomóc w organizacji konferencji w Polsce o zasięgu międzynarodowym.

Polski Odział SFPE, poprzez organizacje cyklicznych konferencji (warsztatów zawodowych) chce przyczynić się do rozwiązywania problemów formalnych i   merytorycznych z którymi na co dzień borykaja się rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpożarowych posiadający uprawnienia nadane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Odział będzie platformą do wymiany poglądów, poszukiwania rozwiązań problemów w działalności rzeczoznawców, proponowania spójnej interpretacji przepisów, jak również  wypracowania podstaw ochrony prawnej działalności i odpowiedzialności rzeczoznawców.


Kierownictwo Polskiego Oddzialu odbiera w Brukseli karte zalozycielska od wladz SFPE


Karta zalozycielska Polskiego Oddzialu SFPE


Oddzialy SFPE w Europie