Polski oddział SFPE prowadzi starania w kierunku publikacji pozycji literaturowych z szerokiej gamy publikacji organizacji SFPE, NFPA a w przyszłości prawdopodobobnie również British Standards i innych.

50 zł

Wytyczne dotyczące sposobu doboru i uzasadnienia modelu pożaru dla różnych rodzajów zastosowań

50 zł

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego oparta o cele funkcjonalne - Poradnik inżynierski SFPE

150 zł

Norma NFPA 92 - Systemy ochrony przed zadymieniem
- edycja 2012

150 zł

Norma NFPA 204 - Usuwanie dymu i ciepła
- edycja 2012

40 zł

Poradnik SIBP WYDANIE II

Materiały z Konferencji SFPE

Wszystkie pozycje można zamówić obecnie poprzez wypełnienie formularza zamowienia i przesłanie go na adres: sibp@sibp.pl

Wybór tych pozycji przez członków oddziału został podyktowany tym, że pozycje te przedstawiają wartość w kontekście krajowym poprzez całościowe przedstawienie struktury logicznej i proceduralnej związanej z przepisami wykorzystującymi zasady wiedzy technicznej, a z drugiej strony omawiają zawiłości doboru odpowiednich modeli rozwoju pożaru do określonych przypadków i zastosowań w inżynierii. Obydwie kwestie są w kraju dyskutowane i brak literatury rzuca się niekiedy cieniem na poziom tej dyskusji. Stąd też decyzja o publikacji tych pozycji jako pierwszych.

Natomiast normy NFPA 92 i NFPA 204 zostały wybrane jako jedne z pierwszych ze względu na dość częste ich stosowanie w kraju, obok takich norm jak NFPA 13.

Publikacje, które rozważamy do publikacji w tym momencie to:

  • Poradnik SFPE - Ochrona przeciwpożarowa budynków wysokościowych
  • Poradnik SFPE - Ocena ryzyka pożarowego
  • BS 7346 - Komponenty systemów ochrony przed zadymieniem