Ideą przewodnią inspirującą założycieli Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego jest potrzeba wzięcia aktywnego udziału w życiu środowiska inżynierów ochrony przeciwpożarowej i wykorzystanie posiadanych kontaktów zagranicznych do zdobywania i rozpowszechniania wiedzy z zakresu nowoczesnych metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Działania podejmowane przez SIBP wspólnie z SFPE mają na celu uzupełnianie i wspieranie starań organizacji krajowych o podobnym profilu działalności. Najbardziej priorytetowo są przez nas traktowane wspólne przedsięwzięcia w których możemy wykorzystać atuty partnerskich organizacji oraz międzynarodową rozpoznawalność SFPE, która może pomóc w organizacji przedsięwzięć w Polsce o zasięgu międzynarodowym.

SIBP jest organizacją szczególnie ukierunkowaną na podnoszenie rangi inżynierii bezpieczeńststwa pożarowego oraz wspieranie krajowego szkolnictwa wyższego w tej dziedzinie. W tym zakresie SIBP, w którego gronie znajdują się pracownicy naukowo-dydaktyczni Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zamierza przybliżać najnowszą wiedzę światową studentom oraz pomagać im w początkach kariery zawodowej. Uważamy to za bardzo ważny cel, gdyż obecne kierunki rozwoju dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wymagają głębszej wiedzy i znajomości nowoczesnych metod inżynierskich. SIBP jest zainteresowane realizacją tych celów poprzez publikowanie poradników i szeroko rozumianej literatury technicznej, tworzenie i rozwijanie nowych narzędzi inżynierskich oraz organizację spotkań, warsztatów i konferencji poświęconych tematyce inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

SIBP stanowi także platformę do wymiany poglądów, wiedzy technicznej i informacji dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz reprezentowania ich interesów w kontaktach z organami na polu interpretacji przepisów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.