Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Rozwiązywanie bieżących problemów ochrony przeciwpożarowej - ewakuacja, fotowoltaika, przeciwpożarowy wyłącznik prądu" 22.06.2021 r.

Kierunki rozwoju modelowania procesów ewakuacji i ich znaczenie w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński

Ewakuacja sekwencyjna z budynków wysokich i wysokościowych - dr inż. Marcin Cisek

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) - mgr inż. Edward Skiepko

Uzgadnianie dokumentacji projektowej instalacji PV. Wymagania dla instalacji wielkopowierzchniowych - inż. Jan Rachoń

Prezentacja rozwiązania technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zasady certyfikacji - mgr inż. Wacław Kozubal


Poradnik SIBP - WYDANIE II

Poradnik Projektowania Aranżacji Przestrzeni w Budynkach Biurowych


Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Ochrona przeciwpożarowa tuneli" 12.12.2019 r.

Odporność ogniowa tuneli - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Praktyczne aspekty doboru oraz wykonania zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji tunelu na przykładzie Smestad Tunnel Oslo - MERCOR

Sterowanie i zasilanie urzadzeń wentylacji pożarowej w tunelach komunikacyjnych - SMAY

Systemy Sygnalizacji Pożarowej w tunelach drogowych - FOAMAX / ZETTLER

TN A Solution for Fire Protection of Road Tunnels - JOHNSON CONTROLS / FOAMAX

Tunele metra i tunele kolejowe - projektowanie bezpieczeństwa pożarowego - PROTECT / CMFPLUS

Wyzwania w modelowaniu i projektowaniu wentylacji pożarowej tuneli - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Zarządzanie bezpieczeństwem tuneli metra z perspektywy użytkownika - METRO WARSZAWSKIE


Konferencja SUPFIRE19 "Instalacje gaśnicze wodne - nauka, inżynieria, stosowanie" 31.01.2019 r.

Alan Brinson ENG - Sprinklers in Europe - known problems and misconceptions

Christopher J. Wieczorek ENG - Status of sprinkler technologies and insurer's commentary on the benefits of these systems

Are W. Brandt ENG - Water mist. Review of the technology and common applications in the context of European standards

      Jukka Vaari ENG - Fire modelling of sprinklers and water mist

      Tom Roche ENG - Research - Fire modelling sprinkler and SHEV interaction

      Haukur Ingason ENG - Water based suppression systems in tunnels

ir Ruud van Herpen ENG - Benefits of sprinkler protection for personal safety

Piotr Tofiło PL - Niezawodność tryskaczy i związek ochrony tryskaczowej z wielkością stref pożarowych w Polsce i Europie

Adam Krasuski ENG - Economical arguments for sprinkler systems based on probabilistic risk assessment

      Tomasz Afeltowicz Schultz PL - VdS CEA 4001 - 2018

Leszek Golachowski PL - Praktyka inspekcji i procesów certyfikacyjnych w Polsce i Europie

Daniel Kucharski PL - Korzyści projektowe płynące ze stosowania instalacji gaśniczych - Studium przypadku


Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Ochrona przeciwpożarowa obiektów handlowych w fazie projektowania, budowy i eksploatacji" 09.11.2017 r.

Wojciech Węgrzyński - Projektowanie witryn lokali handlowych w kontekście  działania wentylacji pożarowej obiektów

Tadeusz Cisek - Podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu obiektów handlowych w opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Paweł Klimczak - Rozwiązywanie problemów ochrony przeciwpożarowej w bieżącej eksploatacji obiektów handlowych

Ryszard Stępkowski - Strategie ewakuacji i scenariusze pożarowe w obiektach handlowych


Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów w Budowie" 09.03.2017 r.


Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Magazynowych i Produkcyjnych" 21.01.2016


Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych" 9.04.2015


Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Aranżacje przestrzeni w budynkach w aspekcie ochrony ppoż." 7.05.2014


Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Budynki Wysokościowe" 26.09.2013