Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Ochrona przeciwpożarowa obiektów handlowych w fazie projektowania, budowy i eksploatacji" 09.11.2017 r.

Wojciech Węgrzyński - Projektowanie witryn lokali handlowych w kontekście  działania wentylacji pożarowej obiektów

Tadeusz Cisek - Podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu obiektów handlowych w opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Paweł Klimczak - Rozwiązywanie problemów ochrony przeciwpożarowej w bieżącej eksploatacji obiektów handlowych

Ryszard Stępkowski - Strategie ewakuacji i scenariusze pożarowe w obiektach handlowych

Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów w Budowie" 09.03.2017 r.

Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Magazynowych i Produkcyjnych" 21.01.2016

Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych" 9.04.2015

Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Aranżacje przestrzeni w budynkach w aspekcie ochrony ppoż." 7.05.2014

Prezentacje - Panel Dyskusyjny "Budynki Wysokościowe" 26.09.2013