Do SFPE może przystąpić praktycznie każda zainteresowana osoba. Aby zostać członkiem SFPE na pierwszym poziomie członkostwa (affiliate member)  należy wypełnić formularz na stronie SFPE.org, oraz zapłacić opłatę członkowską, która jest ustalana dla każdego kraju, lub raczej grup krajów oddzielnie. W tej chwili opłata dla obywateli polskich wynosi 172 USD, czyli około 500 złotych. 
Korzyści z członkostwa są wielorakie. Niektóre z nich jednak, w związku z tym iż centrum działań organizacji znajduje się w USA,  mają kontekst amerykański. I tak są to:

  • Prenumerata kwartalnika Fire Protection Engineering
  • Prenumerata recenzowanego periodyka - The Journal of Fire Protection Engineering.
  • Rabaty na publikacje, programy i usługi edukacyjne SFPE.
  • Dostęp do  sieci wiedzy SFPE Online
  • Darmowy dostęp do Webinarów SFPE
  • Grupowe Ubezpieczenia OC

Korzyści te mogą być dla różnych osób mniej lub bardziej atrakcyjne, lecz wspólną cechą     wszystkich członków jest chęć uczestnictwa w największej światowej sieci współpracy w     dziedzinie inżynierii przeciwpożarowej, korzystania z wiedzy i doświadczenia innych     osób oraz możliwość własnego wkładu w rozwój tej profesji i dyscypliny na poziomie     lokalnym, krajowym lub nawet międzynarodowym.     
W strukturze SFPE rozróżnia się 4 poziomy członkostwa. Angielskie nazwy (Affiliate, Associate, Professional, Fellow) są niełatwe w bezpośrednim tłumaczeniu i dlatego będą one opisane wraz z ich znaczeniem. Pierwszy poziom przeznaczony jest dla wszystkich     zainteresowanych osób. Promocję na drugi poziom może uzyskać członek, który     zdobył     wymagane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe. Poziom trzeci można uzyskać w drodze osiągnięć w praktyce i rekomendacji członków trzeciego     poziomu. Lista członków tego poziomu jest podawana do wiadomości publicznej.  Poziom czwarty przeznaczony jest dla wybitnych członków, którzy są selekcjonowani w demokratycznej procedurze poprzez kryteria osiągnięć i długości członkostwa w stopniu trzecim. Odbywa się to w drodze nominacji i poparcia grupy innych członków. W środowisku inżynierów SFPE jest to wysokie wyróżnienie.
Zalecaną ścieżką postępowania dla nowych członków organizacji SFPE po dokonaniu opłaty członkowskiej jest skontaktowanie się z wybranym lokalnym oddziałem SFPE w celu przystąpienia w szeregi konkretnego oddziału. Tu należy nadmienić, że nie oznacza to, że spotkania organizowane przez oddział są zarezerwowane jedynie dla członków SFPE. Szczegółowe zasady członkowstwa i współpracy w ramach polskiego oddziału są obecnie ustalane i zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie. Osoby zainteresowane proszone są o cierpliwość.