Wiadomości

aktualności

 

Międzynarodowa Konferencja SUPFIRE19 "Instalacje Gaśnicze Wodne - Nauka, Inżynieria, Stosowanie".

Data: 31.01.2019 r.
Miejsce: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

SUPFIRE19
Panel dyskusyjny - Ochrona przeciwpożarowa obiektów handlowych w fazie projektowania, budowy i eksploatacji - II część

Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa- Oddział Stołeczny, zapraszają na PANEL DYSKUSYJNY: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów handlowych w fazie projektowania, budowy i eksploatacji" - II część.

Data: 19.04.2018r. od godz. 10:00
Miejsce: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Spotkanie ma charakter dyskusyjno–szkoleniowy

Informacje o panelu

Program panelu

Karta zgłoszenia


Panel dyskusyjny - Ochrona przeciwpożarowa obiektów handlowych w fazie projektowania, budowy i eksploatacji

Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa- Oddział Stołeczny, zapraszają na PANEL DYSKUSYJNY: „Ochrona przeciwpożarowa obiektów handlowych w fazie projektowania, budowy i eksploatacji".

Data: 09.11.2017 r. od godz. 10:00
Miejsce: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Spotkanie ma charakter dyskusyjno–szkoleniowy.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia na stronie SGSP.

Patronat Rektora-Komendanta SGSPPanel dyskusyjny "Ochrona przeciwpożarowa obiektów w budowie" - SGSP, 09 marca 2017

Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Oddział Stołeczny, zapraszają na:

PANEL DYSKUSYJNY „Ochrona przeciwpożarowa obiektów w budowie” który odbędzie się 09.03.2017 r. od godz. 10:00 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Spotkanie ma charakter dyskusyjno–szkoleniowy. Prelegentami będą specjaliści o uznanej renomie w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów w budowie, którzy także wezmą udział w dyskusji. Spotkanie w szczególności skierowane jest do: kierowników budów, wykonawców, inwestorów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy PSP, projektantów , a także wszystkich osób chcących podnieść poziom wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów w trakcie budowy.


Program panelu

Karta zgłoszenia

Informacja o panelu


Uczestnikom panelu dyskusyjnego przekazane zostaną materiały zawierające poszczególne prezentacje, które zostaną umieszczone na stronie SIBP.


Konferencja SFPE 2016

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 23-25 maja 2016 r. w Warszawie w Hotelu Hilton, ul. Grzybowska 63. odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez Society of Fire Protection Engineers (SFPE) przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP), poświęcona metodom projektowania bezpieczeństwa pożarowego opartym o cele funkcjonalne i wyniki badań naukowych.