Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

Ideą przewodnią inspirującą założycieli Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego jest potrzeba wzięcia aktywnego udziału w życiu środowiska inżynierów ochrony przeciwpożarowej i wykorzystanie posiadanych kontaktów zagranicznych do zdobywania i rozpowszechniania wiedzy z zakresu nowoczesnych metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce. Działania podejmowane przez SIBP wspólnie z SFPE mają na celu uzupełnianie i wspieranie starań organizacji krajowych o podobnym profilu działalności.

Cele stowarzyszenia:

Zdobywanie

i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce

Nauka

poprzez publikowanie poradników i literatury technicznej, organizację spotkań, warsztatów i konferencji poświęconych tematyce inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Wymiana

poglądów, wiedzy technicznej i informacji dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz reprezentowania ich interesów w kontaktach z organami na polu interpretacji przepisów

Zostań członkiem
Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego